เครื่องมือจัดฟันนอกปาก


ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น  การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน

    การดึงฟันบน การใช้เครื่องมือจะใส่แบนด์จัดฟันที่ฟันกรามบนแล้วจะมี

    ลวดสอดเข้าที่ท่อของแบนด์จัดฟัน  จากนั้นจะมีแผ่นยางดึงรั้งเพื่อ

    ถอยฟันกรามบนไปด้านหลัง ทำให้เกิดช่องว่างด้านหน้าเพื่อลดฟันยื่นได้

 

2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

   ( Growth Modification)  

  

 


ตัวอย่าง Growth Modification

-  การใช้ Head gear เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน  แรงจากการใช้ Head gear นอกจากจะ

   ถอยฟันกรามบนแล้ว ยังอาจเกิดผลถอยกระดุกขากรรไกรบนได้ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือลดความยื่นของกระดูกขากรรไกรบน

-  การใช้ Protraction Face mask เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโดของกระดูกขากรรไกรล่าง ลักษณะของเครื่องมือจะใช้หน้าผากและคาง

   เป็นหลักยึดเพื่อดึงกระดูกขากรรไกรบนและ/หรือถอยกระดุกขากรรไกรล่าง

           อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนอกปากนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น ช่วงอายุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโต

ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้อย่างมาก  และต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจมีส่วนของเครื่องมือทำอันตรายบริเวณใบหน้าได้


  • เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ลักษณะของเครื่องมือจะติดอยู่ที่ผิวฟันอาจเป็นด้านข้างแก้ม (ด้านหน้า) หรือด้านลิ้น (Lingual orthodontics)วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือวัสดุสีเหมือนฟันเช่น เซ...

  • เครื่องมือแบบนี้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ในระหว่างการจัดฟันมี 2 ชนิดคือ 1. ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนฟัน ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟัน เพียงบางซี่ บางตำแหน่ง (Minor tooth movement)...
Visitors: 110,744