ยางมัดฟัน   ยางดึงฟัน


ยางมัดฟัน (o-ring) และ ยางดึงฟัน

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องมือจัดฟัน โดยมีการใช้งานดังนี้


ยางมัดฟัน (o-ring)

ใช้เพื่อมัดลวดจัดฟันให้อยู่ในร่องของเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (Bracket)

ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะเปลี่ยนยางมัดฟันทุกเดือน  ปัจจุบันผู้ผลิตทำสีออก

มามากมาย ทำให้ผู้ป่วยสนุกและไม่เบื่อขณะรับการรักษ

 

 


หนังยางดึงฟัน

การเลื่อนฟันบางตำแหน่งในการจัดฟัน ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วย เป็นสิ่งสำคัญ โดยการใส่หนังยางดึงฟัน (Elastic) ตามที่

ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด จะทำให้ฟันเลื่อนเข้าที่ได้รวดเร็ว ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีใส่หนังยาง ทิศทางและตำแหน่งของหนัง

ยาง รวมทั้งระยะเวลาในการใส่ เช่น ใส่ตลอดเวลา หรือ ใส่เฉพาะบางเวลา ผู้ป่วยควรเปลี่ยนหนังยางทุก 12 – 24 ชั่วโมงหลังใส่

เพราะยางจะล้า หมดแรงดึง ควรใส่หนังยางคืนทันทีหลังทานอาหารและหลังทำความสะอาดฟัน การใส่หนังยางไม่สม่ำเสมอ

ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนไม่ได้ใส่เลย  เพราะฟันจะเลื่อนกลับที่เดิมเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่่วโมง   ถ้าตะขอที่เกี่ยวหนังยางบิด หรือหัก

ให้รีบติดต่อทันตแพทย์ทันที   ฟันที่เกี่ยวหนังยางอาจมีอาการเจ็บ ๆ หรือ โยกเล็กน้อย หลังใส่หนังยางเป็นเวลานาน

ซึ่งเป็นปกติ ไม่ต้องกังวล ถ้ามีอาการมากผิดปกติ ให้ติอต่อทันตแพทย์


  • แบร็กเ็กตคือ ส่วนของเครื่องมือที่ติดบนผิวฟัน และ เป็นที่ใส่ลวดเพื่อถ่ายทอดแรงลงไปที่ฟัน และเนื่อเยื่อรอบๆฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนดแบ่งตามวัสดุ เป็น แบร็กเก็ตแบบโล...

  • แบนด์จัดฟันหรือวงแหวนครอบฟัน คือส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟันที่ปัจจุบันนี้มักใช้ที่ฟันกราม เนื่องจากเป็นบริเวณที่รับแรงมาก มีลักษณะเป็นวงแหวนโลหะรอบฟันและมีท่อเล็กๆเพื่อใช้สอดลวดเ...

  • ลวดจัดฟัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ในแต่ละขั้นตอนทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้ลวดที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในระยะแรกของการจัดฟันซึ่...
Visitors: 110,743