ลวดจัดฟัน

                 

ลวดจัดฟัน  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน  ในแต่ละขั้นตอนทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้ลวดที่มี

ชนิดและขนาดแตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น ในระยะแรกของการจัดฟันซึ่ง

เป็นระยะปรับระดับของซี่ฟันให้เป็นระนาบเดียวกันจะใช้ลวดชนิดพิเศษ

ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีขนาดเล็ก

ลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟัน มี 2 แบบ คือ

1. ลวดสแตนเลส  มีความแข็งแรง ไม่บิดงอได้ง่าย สามารถดัดขึ้นรูปตามที่ต้องการได้

   และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่านช่องของเครื่องมือ (แบร็กเก็ต)


2. ลวดโลหะผสม เช่น ลวดนิเกิ้ลไทเทเนียม (Nickle-Titanium, Ni-Ti) มีความนิ่มและยืดหยุ่นสูง

โค้งงอได้และกลับคืนรูปได้เหมือนเดิม (shape memory) จึงนิยมใช้ในช่วงแรก ๆ ของการจัดฟัน ที่ฟันยังเกอยู่มาก


  • แบร็กเ็กตคือ ส่วนของเครื่องมือที่ติดบนผิวฟัน และ เป็นที่ใส่ลวดเพื่อถ่ายทอดแรงลงไปที่ฟัน และเนื่อเยื่อรอบๆฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนดแบ่งตามวัสดุ เป็น แบร็กเก็ตแบบโล...

  • แบนด์จัดฟันหรือวงแหวนครอบฟัน คือส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟันที่ปัจจุบันนี้มักใช้ที่ฟันกราม เนื่องจากเป็นบริเวณที่รับแรงมาก มีลักษณะเป็นวงแหวนโลหะรอบฟันและมีท่อเล็กๆเพื่อใช้สอดลวดเ...

  • ยางมัดฟัน (o-ring) และ ยางดึงฟัน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องมือจัดฟัน โดยมีการใช้งานดังนี้ ยางมัดฟัน (o-ring) ใช้เพื่อมัดลวดจัดฟันให้อยู่ในร่องของเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (Brac...
Visitors: 113,727