แบนด์จัดฟัน/ยางแยกฟัน

แบนด์จัดฟันหรือวงแหวนครอบฟัน คือส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟัน

ที่ปัจจุบันนี้มักใช้ที่ฟันกราม เนื่องจากเป็นบริเวณที่รับแรงมาก มีลักษณะเป็น

วงแหวนโลหะรอบฟันและมีท่อเล็กๆเพื่อใช้สอดลวดเข้าไป

ก่อนที่จะใส่แบนด์จัดฟันได้ต้องใช้ยางแยกฟันก่อน เพื่อให้ฟันห่างออกจาก

กันเล็กน้อย การใส่ยางแยกฟัน ผู้ป่วยอาจมีอาการไม่สบาย ปวด ทานอาหาร

ลำบาก และอาจมีเศษอาหารติดฟัน สามารถทานยาแก้ปวดได้


ปัจจุบันวัสดุสำหรับติดฟันมีการพัฒนาขึ้นทำให้แรงยึดดีขึ้น อาจใช้

ทิวบ์ (tube) ติดที่ฟันกรามเลยก็ได้  ก็จะไม่ต้องแยกฟัน


  • แบร็กเ็กตคือ ส่วนของเครื่องมือที่ติดบนผิวฟัน และ เป็นที่ใส่ลวดเพื่อถ่ายทอดแรงลงไปที่ฟัน และเนื่อเยื่อรอบๆฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนดแบ่งตามวัสดุ เป็น แบร็กเก็ตแบบโล...

  • ลวดจัดฟัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ในแต่ละขั้นตอนทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้ลวดที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในระยะแรกของการจัดฟันซึ่...

  • ยางมัดฟัน (o-ring) และ ยางดึงฟัน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องมือจัดฟัน โดยมีการใช้งานดังนี้ ยางมัดฟัน (o-ring) ใช้เพื่อมัดลวดจัดฟันให้อยู่ในร่องของเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (Brac...
Visitors: 113,724