แบร็กเก็ต

แบร็กเ็กต
 
คือ ส่วนของเครื่องมือที่ติดบนผิวฟัน และ เป็นที่ใส่ลวดเพื่อถ่ายทอดแรงลง

ไปที่ฟัน และเนื่อเยื่อรอบๆฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด

แบ่งตามวัสดุ  เป็น แบร็กเก็ตแบบโลหะหรือแบร็กเก็ตแบบเซรามิก

แบ่งตามบริเวณที่ติดผิวฟัน เป็น ติดผิวฟันด้านหน้า หรือติดผิวฟันด้านลิ้น

  • แบนด์จัดฟันหรือวงแหวนครอบฟัน คือส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟันที่ปัจจุบันนี้มักใช้ที่ฟันกราม เนื่องจากเป็นบริเวณที่รับแรงมาก มีลักษณะเป็นวงแหวนโลหะรอบฟันและมีท่อเล็กๆเพื่อใช้สอดลวดเ...

  • ลวดจัดฟัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ในแต่ละขั้นตอนทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้ลวดที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในระยะแรกของการจัดฟันซึ่...

  • ยางมัดฟัน (o-ring) และ ยางดึงฟัน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องมือจัดฟัน โดยมีการใช้งานดังนี้ ยางมัดฟัน (o-ring) ใช้เพื่อมัดลวดจัดฟันให้อยู่ในร่องของเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (Brac...
Visitors: 110,743