เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เครื่องมือแบบนี้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ในระหว่างการจัดฟัน

 มี 2 ชนิดคือ

1. ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนฟัน
ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟัน เพียงบางซี่

บางตำแหน่ง
(Minor tooth movement)

2. ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนขากรรไกรล่าง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของ

ขากรรไกรล่าง (Activator)


ข้อดี คือ สามารถถอดเครื่องมือออกมาทั้งชิ้นเพื่อทำความสะอาด และแปรง

ฟันได้ การดูแลความสะอาด จะทำได้ง่ายกว่าเคื่องมือชนิดติดแน่น

ข้อเสีย คือ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยอย่างมาก การถอดเครื่องมือออกมาบ่อยๆ

และไม่ใส่ จะทำให้การจัดฟันไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (invisalign)


  • เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ลักษณะของเครื่องมือจะติดอยู่ที่ผิวฟันอาจเป็นด้านข้างแก้ม (ด้านหน้า) หรือด้านลิ้น (Lingual orthodontics)วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือวัสดุสีเหมือนฟันเช่น เซ...

  • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน การใช้เครื่องมือจะใส่แบนด์จั...
Visitors: 110,743