เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น   ลักษณะของเครื่องมือจะติดอยู่ที่ผิวฟัน

อาจเป็นด้านข้างแก้ม (ด้านหน้า) หรือด้านลิ้น  (Lingual orthodontics)

วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือวัสดุสีเหมือนฟันเช่น  เซรามิก หรือพลาสติก

การทำงานของเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

ฟันแต่ละซี่ก็เหมือนตู้โบกี้รถไฟ ในช่วงแรกๆที่จัดฟันอาจมีตำแหน่ง

ความสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน  เมื่อติดเครื่องมือ (แบร็กเก็ต) ก็จะมีระดับที่ไม่เท่า

กัน  แล้วทันตแพทย์จะใช้ลวดวางใส่ในร่องของแบร็กเก็ต และมัดไว้ด้วย

ยางมัดฟัน (o-ring)  ดังนั้นในช่วงแรกๆจะเห็นว่า ลวดก็มีลักษณะสูงๆต่ำๆ

ไม่เป็นระดับเดียวกัน  ซึ่งชนิดของลวดที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนก็จะแตกต่างกัน

ต่อมาเมือฟันอยู่ในระดับที่เท่าๆกันก็จะดึงฟันไปในทิศทางที่กำหนดโดยใช้

                                                                                   ยางดึงฟัน ในขั้นตอนนี้อาจต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการ

                                                                                   เกี่ยวหรือคล้องยางด้วย

  • เครื่องมือแบบนี้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ในระหว่างการจัดฟันมี 2 ชนิดคือ 1. ชนิดที่ใช้เพื่อการเคลื่อนฟัน ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟัน เพียงบางซี่ บางตำแหน่ง (Minor tooth movement)...

  • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน การใช้เครื่องมือจะใส่แบนด์จั...
Visitors: 110,744