ช่วงอายุที่ควรจัดฟัน

   โดยทั่วไปแล้ว มักจัดฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ

   12-15 ปี    อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

   นั้นมีหลายช่วงอายุ   ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ

   ของกะโหลกศีรษะและใบหน้าร่วมด้วย 

   โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

 • หาก มีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง


   ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหา

   ลุกลามต่อไป  ในวัยนี้ลักษณะผิดปกติที่พบเช่น  ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟัน

   หน้าบน 

 • หาก มีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟัน
   
  ข้างเคียงและการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็นความผิดปกติ

 

 • หากคนไข้การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ

 


 

การพิจารณาจัดฟันในวัยต่างๆ


 1. วัยเ็ด็กเล็ก (ระยะฟันน้ำนม ) เป็นวัยที่ยังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี จึงยังไม่ควรจัดฟัน แต่ควรเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลง

 

 2. วัยเด็ก (ระยะชุดฟันผสม) เป็นระยะที่ฟันหน้าและฟันกรามถาวรซี่แรกขึ้นเรียบร้อยแล้ว  สควรจัดฟัน เพื่อแก้นิสัยหรือความผิดปกติที่

     เกิดจากขากรรไกร  โดยเครื่องมือชักนำและปรับเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตของขากรรไกร


 3. วัยรุ่น (ระยะฟันถาวร) เป็นระยะที่ฟถาวรทุกซี่ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3 ขึ้นเรียบร้อยแล้ว  เป็นระยะที่เหมาะสมในการจัดฟัน

    เพื่อแก้ไขตำแ่หน่งฟันผิดปกติ

 4. วัยผู้ใหญ่  การจัดฟันแก้ไขได้เฉพาะความผิดปกติของตำแหน่งฟัน 


จัดฟันในวัยผู้ใหญ่ได้หรือไม่

 

เนื่อง จากปัจจุบันการจัดฟันไม่ดูเทอะทะและเห็นได้ชัดเหมือนเมื่อก่อน ผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นจึงเข้ารับการจัดฟันจากหลายสาเหตุ บางคนต้องการแก้ไขปัญหาของฟันและขากรรไกรก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น ขณะที่บางคนต้องการทำเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่มีฟันไม่สวยนั้น อาจไม่ได้เป็นปัญหาด้านความงามเท่านั้น แต่อาจเป็นต้นตอที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆอีกด้วย ปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ และอุปกรณ์ดัดฟันที่มีความใส ทำให้ผู้ใหญ่เริ่มที่จะหันมาจัดฟันกันมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
ปัญหาในวัยผู้ใหญ่ เช่น

 

 

 • การมีฟันที่บิด ซ้อนเกทำให้การแปรงฟันทำได้ยาก  เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเหงือกขั้นรุนแรง ทำให้ฟันผุ และ เสื่อมก่อนเวลาอันควร
 • ฟันสบคร่อมมีการสบกระแทกกันของฟันบางซี่อาจก่อให้เกิดเหงือกร่น สูญเสียอวัยวะปริทันต์
 • การสูญเสียฟันแท้บางซี่ ทำให้ฟันล้ม ใส่ฟันปลอมไม่ได้
 • ช่องว่างระหว่างฟัน  (ฟันห่าง) จากขนาดฟันที่เล็ก หรือ การเกิดช่องว่างระหว่างฟันจากการเป็นโรคเหงือก หรือโรคปริทันต์
 • ฟันยื่น  

 

 

จะทราบได้อย่างไรว่าเราควรได้รับการจัดฟันสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่

ถ้า คุณคิดว่าการจัดฟันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หรือ จำเป็นสำหรับคุณ  ควร ปรึกษาทันตแพทย์ให้แนะนำทันตแพทย์จัดฟันที่มีความชำนาญในการแก้ปัญหาฟัน ที่เรียงไม่เป็นระเบียบให้กับคุณ ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการตรวจฟันของคุณ หรืออาจทำการเอ็กซ์เรย์เพื่อดูโครงสร้างของกระดูก เพื่อวางแนวทางการรักษา แม้ว่าการจัดฟันจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในการแก้ปัญหาฟันที่เรียงไม่เป็น ระเบียบ ทันตแพทย์อาจแนะนำวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่าให้คุณก็ได้ อาทิ รีเทนเนอร์ Headgear หรือ Aligners

 

 

 

 

 

  • การจัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่น เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านใน เพ...

 • ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวัง กับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ...

 • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติ เฉพาะส่วน ของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วย การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว แต่...

 • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน 2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญ...
Visitors: 110,743