เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟัน/ รีเทนเนอร์

เครื่องมือคงสภาพหลังจัดฟัน


 

เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainers)

 

 

เป็น เครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม เนื่องจากขณะที่จัดฟัน มีการใช้แรงลงบนฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ถูกต้อง กระดูกอยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรง (ขณะจัดฟันจะรู้สึกว่ามีฟันโยก ปวดฟัน) ดังนั้นการใส่รีเทนเนอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยละเลย ทำให้อาจต้องกลับมาจัดฟันใหม่ 

 

 ตัวอย่างเครื่องมือคงสภาพฟันแบบต่างๆ

             

 

 

Visitors: 110,744