จัดฟันไม่ได้ต้องผ่าตัด/ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

จัดฟันไม่ได้...ต้องผ่าตัด??

ทำไมจัดฟันไม่ได้.......ต้องผ่าตัด


การสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ดูฟันบนหรือล่างยื่นมากๆ อาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น
•    กระดูกขากรรไกรบนยื่น หรือกระดูกขากรรไกรล่างเล็ก
•    กระดูกขากรรไกรล่างยื่นหรือกระดูกขากรรไกรบนเล็ก
•    โครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่างเป็นแบบสบเปิด(Skeletal openbite)
•    โครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่างเป็นแบบสบลึก (Skeletal deepbite)


    ลักษณะใบหน้าแบบกระดูกขากรรไกรล่างเล็ก


      ลักษณะใบหน้าแบบกระดูกขากรรไกรล่างยื่น

ลักษณะการสบฟันแบบเปิด

ลักษณะการสบฟันลึก
 

Visitors: 110,744