จัดฟัน ต้องถอนฟันหรือไม่ / การถอนฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่

จัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟันหรือไม่


การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตรวจพิเคราะห์ของทันตแพทย์จัดฟัน   ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะพิจารณาช่องว่างบนขากรรไกรเพื่อแก้ไขฟันซ้อนเกหรือฟันยื่น ได้จาก

·        การขยายกระดูกขากรรไกร

·        การลดขนาดซี่ฟัน

·        การถอนฟัน

คนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมากมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องถอนฟันเพื่อใช้ช่องว่างในการแก้ไขปัญหา

 

Visitors: 113,724