ควรจัดฟัน ตอนอายุเท่าไร

ควรจัดฟัน ตอนอายุเท่าไร


การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ


1) หากมีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป
2) หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ
3) หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ
ในกรณีที่ไม่มีความผิดปกติใดๆดังที่กล่าวมา ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ เมื่อฟันแท้ขึ้นครบ  คือช่วงอายุ12-15 ปี  อย่างไรก็ตาม การจัดฟันสามารถทำได้ ในวัยผู้ใหญ่แต่การตอบสนองต่อการักษาอาจช้าลง หรือมีปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ปัญหาโรคปริทันต์

Visitors: 113,723