ต้องไปพบหมอจัดฟันบ่อยไหม

ต้องไปพบหมอจัดฟันบ่อยไหม

 

การ จัดฟันเป็นการใช้แรงถ่ายทอดจากเครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปทิศทางที่ต้องการจึงมีระยะเวลาสำหรับกระตุ้นการเคลื่อนฟัน

เป็นระยะๆ โดยทั่วไปคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ทุก 3-5 สัปดาห์ ในช่วงเวลาที่รับการรักษา เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจผล

การรักษาเป็นระยะ ๆ


 

ใช้เวลาจัดฟันนานแค่ไหน

 

การ บำบัดรักษานั้นจะยาวนานเท่าใด ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดี

ผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

 

Visitors: 110,744