จัดฟัน แพงไหม ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

จัดฟัน แพงไหม

การจัดฟันแพงไหมนั้น

ต้องพิจาณาว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ผลที่ได้รับก็คุ้มค่า

เช่น เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น  แปรงฟันง่ายขึ้น
 

ใบหน้าสวยงามขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้

• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือแบบถอดได้ 3,000-10,000 บาท

• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ  ประมาณ

30,000-50,000 บาท

• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิค ประมาณ

40,000-60,000 บาท

การชำระเงินเป็นแบบผ่อนจ่าย โดยแยกออกเป็น:

• ราคาค่าจัดฟันแบบติดแน่นชนิดโลหะไม่รวม อุด ถอน ขูดหินปูนระหว่างรักษาประมาณ 35000-40000 บาท

• พิมพ์แบบฟันประมาณ 500-1000 บาท

• เอ็กซเรย์ 2 ฟิล์ม1000บาท

• เริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน (แบบติดแน่น) สามารถเลือกชำระได้ 3 แบบ

o    จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท  หรือ
o    จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
o    จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท 

(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ) 

• ชำระค่ารักษาในการปรับเครื่องมือเดือนละ1 ครั้งๆ ละประมาณ 1,000 บาท

จนครบ 35000-38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ  ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ

• รีเทนเนอร์ (Retainer: เครื่องมือที่ใส่หลังจัดฟันเสร็จแล้ว) 2 ชิ้น ฟันบน, ล่าง รวม 4,000 บาท

Visitors: 113,724