เครื่องมือจัดฟันมีอะไรบ้าง

ครื่องมือจัดฟันมีทั้งแบบถอดได้ และแบบติดแน่นอยู่กับฟัน ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟัน และความสะดวกว่าเราเหมาะสมที่จะใช้แบบไหน


แบบนอกช่องปาก จะมีบางส่วนที่ยื่นออกมานอกช่องปาก โดยผู้รักษาสามารถถอดใส่เองได้ การใส่เครื่องมือนอกช่องปากเช่น เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน ( Head gear)  เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง ( facemask)

                       

ภาพแสดงการใส่เครื่องมือจัดฟันนอกปากชนิด Head gear  เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน

                 

ภาพแสดงการใส่เครื่องมือจัดฟันนอกปากชนิด facemask หรือ reverse pull head gear เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง


แบบถอดได้ ผู้รักษาจะถอดและใส่เครื่องมือนี้ได้เอง  เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้มักใช้ในเด็ก  หรือในรายที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเพียงเล็กน้อย

 


                                                  ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้


แบบติดแน่นอยู่กับฟัน (Bracket) เครื่องมือนี้จะติดวัสดุที่ผิวฟัน

 แบ่งออกเป็น

1.     เครื่องมือเป็นโลหะ พลาสติก และเซรามิค ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใช้ลวดคาด

ผ่านร่องเพื่อดึงให้ฟันเรียงกันเป็นปกติ

2.  เครื่องมือเป็นโลหะ ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านลิ้น (Lingual Orthodontics) แล้วใช้ลวด

     คาดผ่านร่องเพื่อดึงให้ฟันเรียงกันเป็นปกติ


ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันติดแน่นชนิดโลหะ (ฟันล่าง)/ เซรามิค(ฟันบน) ติดที่ผิวฟันด้านหน้า

 


        

 

                                 ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันติดแน่นชนิดโลหะ ติดที่ผิวฟันด้านลิ้น

 

·        ปัจจุบันมีเครื่องมือชนิดถอดได้ที่เรียกว่า Invisalign มีลักษณะเป็นเครื่องมือ

ถอดได้ ใส คล้ายกับถาดฟอกสีฟัน เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัว

ของฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่อยากจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

                    

                      ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันแบบ (Invisalign)

Visitors: 110,744