ราคาจัดฟัน/โปรโมชั่น  มายเดนท์


 โปรโมชั่น A (จำนวนจำกัด) 

จัดฟันราคาเดียว  36000

ลดค่าเอ็กซเรย์ + พิมพ์ปาก 50%

          จ่าย 2000 เดือนที่1-7 ต่อมา เดือนละ 1000

 

 

โปรโมชั่น B

จัดฟันเริ่มต้น 35000

ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50% 

(เหลือ 1000 บาท)

ราคาจัดฟัน  35000-40000   ผ่อนชำระรายเดือน

สามารถเลือกชำระได้ 3 แบบ

เดือนที่ 1-5 เดือนละ 3000 บาท  ต่อมา เดือนละ  1000

เดือนที่ 1-4 เดือนละ 4000 บาท  ต่อมา เดือนละ  1000

เดือนที่ 1-3 เดือนละ 5000 บาท  ต่อมา เดือนละ  1000

 ในกรณีที่ชำระเงินครบแล้วแต่ยังรักษาไม่เสร็จ  ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

หลังจัดฟันมีค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์)บนและล่าง 4000 บาท

โทร 02-540-0861   081-342-1168

โปรโมชั่น

จัดฟัน  ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50% (เหลือ 1000 บาท)

 

 

 

Visitors: 113,724