ส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ/แบบสีเหมือนฟัน

ส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟัน

- แบร็กเก็ต 

- แบนด์จัดฟัน/ยางแยกฟัน

- ลวดจัดฟัน

- ยางมัดฟัน/ยางดึงฟัน

Visitors: 110,744