จัดฟันแบบโลหะ

การจัดฟันด้านนอกด้วยแบร็กเกตชนิดโลหะ

เป็นการดัดฟันหรือการจัดฟันที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด

มักเห็นกันทั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะ ใช้ติดด้านนอกของ

ผิวฟันด้านหน้า และมีการเปลี่ยนยางทุกเดือนเนื่องจากยางหมดอายุ

การใช้งาน และคุณหมอต้องปรับลวดในขั้นตอนต่อไป

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้จัดฟันทั่วไป เนื่องจากยางนั้นสามารถ

เปลี่ยนสีได้  และปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือ ทำให้แบร็กเกตมีขนาดเล็ก

ลง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ติดแบร็กเกตกับผิวฟันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาก และมี

ความหลากหลายของสียางมากขึ้นอีกด้วย ทำให้เราสามารถพบเห็นการจัด

ฟันแบบนี้ได้ ในกลุ่มคนไข้ทั่วไปที่ต้องการสีสันของยาง และไม่มีปัญหา

                                                                                   ในการที่คนอื่นสามารถมองเห็นการจัดฟันของตนได้ข้อดี

1.เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบ มันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า

2. การติดตั้งวัสดุด้านนอกของฟันทำให้การดูและและทำความสะอาดง่าย

3. สามารถเลือกสีสันต่างๆของยางได้  

4.ค่าใช้จ่ายของการจัดฟันแบบชนิดนี้ ราคาไม่สูงมากนัก


ข้อควรระวัง

1. ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำ

2. พบทันตแพทย์จัดฟันตามกำหนด (โดยปกติคุณหมอจะนัดเดือนละครั้ง)

    เพื่อผลสำเร็จของการรักษา ตามกำหนด

3. หากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือเช่น เครื่องมือหลุด ลวดบาดแก้ม ให้พบหรือปรึกษาคุณหมอ เพื่อรักษาอาการผิดปกติเหล่านั้น


วิธีการรักษา

ใช้หลักการการจัดฟันโดยอาศัยแรงจากลวดและยางดึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่ง ที่กำหนดโดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้กำหนด

ทิศทางการจัดฟัน นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบคุณหมอเป็นประจำ ตามกำหนดเพื่อทำการ

เปลี่ยนเครื่องมือ

ระยะเวลาในการรักษา

โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน

ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้

ค่าใช้จ่าย

การจัดฟันด้านนอกนี้  มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันว่ามีมาก

น้อยแค่ไหน ซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้กำหนด และประเมินสภาพฟันอีกครั้งหลังจากการตรวจ

ผู้ที่เหมาะกับการรักษานี้

การจัดฟันด้านนอกสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล และการพิจารณาจากทันตแพทย์เท่านั้น

อย่างไรก็ตามก่อนการจัดฟันคุณควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

Visitors: 113,724