ชนิดของเครื่องมือจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

   เครื่องมือประเภทนี้จะติดอยุ่ที่ผิวฟันทางด้านหน้าหรือทางด้านลิ้น

   แบ่งประเภทออกตามชนิดของวัสดุ  ได้แก่ แบร็กเกตโลหะ หรือ

   แบร็กเกตสีเหมือนฟัน

2. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้   เครื่องมือประเภทนี้คนไข้สามารถถอดออก

   ล้างทำความสะอาดได้  ได้แก่

- เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้เพื่อแก้ไข ฟันเฉพาะตำแหน่ง

                                                                                   - เครื่องมือจัดฟันที่ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง
 
                                                                                   - เครืองมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์)

                                                                                   - เครื่องมือจัดฟันแบบ invisalign

                                                                                   - เครื่องมือจัดฟันนอกช่องปาก

Visitors: 110,744