การดูแลฟันขณะจัดฟัน

ขณะรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอาจต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นพิเศษ เช่น

การแปรงฟันขณะจัดฟัน  การใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาด เช่น

การใช้ไหมขัดฟัน การใช้แปรงซอกฟัน รวมทั้งมีข้อปฏิบัติต่างๆ

ระหว่างการจัดฟัน

Visitors: 110,743