หลักการพื้นฐานของการจัดฟัน

                       การจัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่

กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้

หรือชนิดติดแน่น  เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านใน

เพื่อถ่ายทอดแรงไปยังอวัยวะรองรับฟัน  แล้วมีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ

ของเนื้อเยื่อปริทันต์และกระดูกรอบรากฟัน  ฟันจึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้

ดังนั้นเมื่อเริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันในระยะแรก จึงอาจรู้สึกเจ็บระบมที่ปลายราก

ฟันบ้าง ซึ่งอาการเจ็บไม่สบายเหล่านี้เป็นอาการปกติ  อาการเหล่านี้เป็น

อาการแสดงของการอักเสบ  อาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อแรงจากเครื่องมือ

จัดฟันลดลง  จึงจำเป็นต้องพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือในระยะถัดไป

โดยคุณหมอจะนัดเวลห่างกันประมาณ 3-4 สัปดาห์


  • โดยทั่วไปแล้ว มักจัดฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ 12-15 ปี อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ ...

  • ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวัง กับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ...

  • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติ เฉพาะส่วน ของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วย การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว แต่...

  • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน 2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญ...
Visitors: 113,724