จัดฟันคืออะไร

           จัฟัน  คืออะไร  เพื่ออะไร


การจัดฟัน (Orthodontics)  เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรม

    ที่ให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของการเรียงตัว

    ของฟัน และการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและ

    ความสัมพันธ์ของขากรรไกร ต่อใบหน้า 

    การจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น

    เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยง

    ในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบอันเนื่องมาจากความลำบาก

    ในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ

    หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติ จากการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะ สม

    นอกจากนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม  


  • การจัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่น เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านใน เพ...

  • โดยทั่วไปแล้ว มักจัดฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ 12-15 ปี อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ ...

  • ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวัง กับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ...

  • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติ เฉพาะส่วน ของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วย การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว แต่...

  • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน 2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญ...
Visitors: 110,744