ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน

คลินิกจัดฟัน   คลินิกทันตกรรมมายเดนท์ ให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา

และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากครบวงจร 

คลินิกจัดฟันของเราให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมี

ประสบการณ์ในการดูแลคนไข้เป็นอย่างสูง

 

ทันตแพทย์จัดฟัน

1. ทพญ. วนิดา  เครือสุวรรณ  (ป.โท  จัดฟัน จุฬาฯ)

2. ทพ. เกรียงไกร   เกษมทรงธรรม  (ป.โท จัดฟัน จุฬาฯ)

 

โทรนัดวัน-เวลา  เพื่อปรึกษาคุณหมอได้ฟรี    

 


Visitors: 110,744