ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน4

ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน 4

คนไข้หญิง อายุ 19 ปี มาพบคุณหมอ เพราะรู้สึกว่า ฟันหน้าบนยื่น และมี

ฟันหน้าล่างซ้อนเกมาก ทำให้แปรงฟันยาก

แผนการรักษา  1. ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่ 

                        2. ถอนฟันกรามน้อยล่าง 2 ซี่

 

ลำดับขั้นตอนการรักษาจัดฟัน  

1. ตรวจการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน ลักษณะโครงสร้างใบหน้า

2.เอ็กซเรย์จัดฟัน  / พิมพ์ปากจัดฟัน /ถ่ายรูปจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก   ได้แก่ ขุดหินปูน อุดฟัน

4. ติดเครื่องมือจัดฟัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี

Visitors: 110,744