ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน1


ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน1

 

คนไข้ เพศหญิง อายุ 16 ปี

ต้องการจัดฟัน เพราะรู้สึกว่า ฟันซ้อนเก และฟันยื่น (แผนการรักษา ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่+ถอนฟันกรามน้อยล่าง 2 ซี่)

ลำดับขั้นตอนการรักษาจัดฟัน  

1. ตรวจการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน ลักษณะโครงสร้างใบหน้า

2.เอ็กซเรย์จัดฟัน  / พิมพ์ปากจัดฟัน /ถ่ายรูปจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก   ได้แก่ ขุดหินปูน อุดฟัน

4. ติดเครื่องมือจัดฟัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี


Visitors: 110,744