โปรโมชั่นจัดฟัน 35000

จัดฟัน คลินิกทันตกรรมมายเดนท์ 

 

จัดฟัน 35000-40000 บาท  รีเทนเนอร์ 2000/ชิ้น

ผ่อนชำระจัดฟัน 30 เดือน

พิเศษ  โปรโมชั่นจัดฟัน  

จัดฟัน  ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50%

(เหลือ 1000บาท)

 

 


คุณสามารถนัดพบคุณหมอจัดฟัน เพื่อทำการปรึกษาก่อนตัดสินใจ 

โทร 02-540-0861  081-342-1168
คุณหมอจะทำขั้นตอนต่อไปน ี้เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัย และวางแผนการรัษา ประเมินเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดฟัน

และประเมินค่าใช้จ่าย

- ซักประวัติโดยทั่วไปของคนไข้


- ตรวจสภาพฟัน การเรียงตัวของฟันในช่องปาก


- ตรวจโครงสร้างขอบรูปหน้า และขากรรไกร


- พิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองฟัน


- เอ็กซเรย์ฟิล์มจัดฟัน จำนวน 2 ฟิลืม เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร 


- ถ่ายรูปฟัน และใบหน้า ก่อนการตัดสินใจที่จะจัดฟัน

 

Visitors: 44,559