โปรโมชั่นจัดฟัน 35000

จัดฟัน คลินิกทันตกรรมมายเดนท์ 

 โปรโมชั่น A     จำนวนจำกัด จัดฟันราคาเดียว 36000

                        จ่ายเดือนที่1-7 เดือนละ 2000

                         เดือนต่อมา เดือนละ 1000

 โปรโมชั่น B 

จัดฟัน 35000-40000 บาท  รีเทนเนอร์ 2000/ชิ้น

ผ่อนชำระจัดฟัน 30 เดือน

พิเศษ  โปรโมชั่นจัดฟัน ทั้ง A และ B 

  ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50%

(เหลือ 1000บาท)

 

 

 

คุณสามารถนัดพบคุณหมอจัดฟัน เพื่อทำการปรึกษาก่อนตัดสินใจ 

โทร 02-540-0861  081-342-1168
คุณหมอจะทำขั้นตอนต่อไปน ี้เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัย และวางแผนการรัษา ประเมินเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดฟัน

และประเมินค่าใช้จ่าย

- ซักประวัติโดยทั่วไปของคนไข้


- ตรวจสภาพฟัน การเรียงตัวของฟันในช่องปาก


- ตรวจโครงสร้างขอบรูปหน้า และขากรรไกร


- พิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองฟัน


- เอ็กซเรย์ฟิล์มจัดฟัน จำนวน 2 ฟิลืม เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร 


- ถ่ายรูปฟัน และใบหน้า ก่อนการตัดสินใจที่จะจัดฟัน

 

Visitors: 113,727