หน้าแรก จัดฟัน มายเดนท์

     คลินิกจัดฟัน-คลินิกทันตกรรมมายเดนท์   

ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา ได้แก่ จัดฟัน หรือ

ดัดฟัน  ทันตกรรมทั่วไป  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  งานฟันปลอม

ครอบฟัน รากฟันเทียม   การรักษาโรคเหงือก  การรักษารากฟัน

ทันตกรรมเพื่่่อความสวยงาม  ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว 

วีเนียร์  เคลือบฟันเทียม ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด 

เอ็กซเรย์ฟันและใบหน้า

รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากอย่างครบวงจร

 

 

 

    คลินิกของเราให้บริการโดยทีมทันตแพทย์ที่่มีประสบการณ์สูง  ภายใต้เครื่่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การเลือกใช้วัสดุทันตกรรมที่มีคุณภาพ  ร่วมกับการให้บริการอย่างเอาใจใส่และเป็นกันเองของทีมงานของเรา

อกจากนี้ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้  มี ระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

ให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยเครื่อง นึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำแรงดันสูง ท่านจึงสามารถมั่นใจกับการมารักษา

กับคลินิกทันตกรรมของเรา 

 

    บริการด้านทันตกรรมจัดฟันของคลินิกจัดฟัน-คลินิกทันตกรรมมายเดนท์ ได้แก่

 1. ตรวจวินิจฉัย และ ให้คำปรึกษาด้านจัดฟัน

 2. พิมพ์ปากจัดฟัน

 3. การเอ็กซเรย์ฟัน  กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการจัดฟัน

 4. จัดฟันแบบโลหะ

 5. จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน

 6. จัดฟันโดยการเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่งโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (ไม่ใช่แบบ invisalign)

 7. ทำเครื่องมือคงสภาพหลังจัดฟัน (รีเทนเนอร์)

 

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาเดียว  36000 ติดเครื่องมือ 2000 จำนวนจำกัด

โทรนัดปรึกษา วันนี้  รับโปรโมชั่นจัดฟัน   เริ่มต้น  35000

                   ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50 %  (เหลือ 1000 บาท)

 

 

 

 

 

                                  โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ที่คลินิก 4000 

                   ฟอกสีฟันที่บ้าน รับถาดฟอกสีฟัน 1ชุด+น้ำยาฟอกสีฟัน 2 ชุด พิเศษ 3500

นอกจากนี้ยังมีบริการทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mydentdentalclinic.comVisitors: 110,744